Buitenwereld als spiegel

Buitenwereld als spiegel (1)

De buitenwereld weerspiegelt wat er in jou leeft.

Toen ik de betekenis van deze zin echt begon te begrijpen, veranderde mijn hele kijk op het leven. Dat noemen ze een paradigmaverschuiving. Je bekijkt dezelfde situatie ineens heel anders.

Verschillende brillen

Ieder mens heeft in het onderbewustzijn informatie opgeslagen. Deze informatie komt uit ervaringen tijdens vorige levens, de zwangerschap, ervaringen gedurende je leven en misschien wel op nog meer manieren. Ook overtuigingen die je bij je draagt, je opvoeding en de cultuur waarin je leeft vallen hieronder. Deze informatie zorgt ervoor dat je bepaalde filters hebt, waardoor je naar de wereld kijkt. Je kunt het vergelijken met verschillende brillen. Afhankelijk van de situatie zet je de ene bril op of een andere en ziet door die bril de buitenwereld. Daarom kunnen twee verschillende mensen naar dezelfde situatie kijken en iets anders zien. Je kent vast wel dit soort plaatjes:

Afhankelijk van welke bril je op zet (de focus op wit of zwart), zie je ofwel de twee gezichten ofwel de vaas.

We hebben de neiging om wat wij zelf zien, te bestempelen als DE waarheid. We realiseren ons niet dat we altijd door een bepaalde bril kijken en dus nooit objectief naar iets kijken. Wanneer jij iets ziet of ervaart in de buitenwereld, dan is het zinvol om je eens af te vragen door welke bril je kijkt. Die bril zegt meer over jou, dan wat er daadwerkelijk gebeurt in die buitenwereld.

Een voorbeeld van de buitenwereld als spiegel

Een voorbeeld: jij hebt moeite met een collega omdat deze collega er in jouw ogen steeds de kantjes vanaf loopt. Je vindt dat oncollegiaal. We hebben de neiging om dan de collega als negatief te bestempelen, daar ligt het probleem. Maar nu gaan we anders kijken. Door welke bril kijk je waardoor je juist dit gedrag bij die collega ziet? De kans is groot dat je zelf een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat je collegiaal bent, dat je veel voor anderen over hebt. De kans is ook erg groot dat je hierin wel eens doorslaat en dat dit ten kostte gaat van jezelf. Dat je teveel doet voor een ander en daardoor jezelf vergeet bijvoorbeeld. De vraag is: waarom doe je zo? Wat levert dit gedrag je op? Wellicht gaat het om goedkeuring van de ander, dat je gezien wordt door de ander. In jou zit misschien onzekerheid en dat je dit pleasegedrag laat zien om zo erkenning te krijgen van de ander. Dat mensen tegen je zeggen dat het zo aardig is dat je veel voor een ander doet. Dat levert je een goed gevoel op. Maar is dit ook echt goed voor jou? De kans is groot dat het jou ook veel kost.

Jouw trigger

Door voor jezelf af te pellen wat er speelt en waarom je dus die bril op hebt gezet, kun je inzicht krijgen in welke stukken jij wordt getriggerd door de buitenwereld. De buitenwereld laat jou alleen maar zien wat er nog speelt in jou. Je kunt dat zien als blauwe plekken. Die collega uit bovenstaand voorbeeld, drukt door haar gedrag op die blauwe plekken. En die voel jij, je wordt boos, voelt je geïrriteerd. In plaats van de collega dan als negatief te zien, kun je ook kijken op welke blauwe plekken wordt gedrukt. Want als je beslist om uiteindelijk een andere baan te zoeken, dan wordt er later door iemand anders op die blauwe plekken gedrukt en los je dus uiteindelijk niets op.

Vaak levert gedrag van andere mensen een vervelend gevoel op in je lichaam. Het gaat dan wringen. Je kunt boosheid voelen, geïrriteerdheid, spanning, verdriet. Allemaal emoties die voelbaar zijn in je lichaam. Je lichaam wijst je precies waar je blauwe plekken zitten. Emoties zijn je richtingaanwijzers. Je kunt zelf thuis aan de slag om deze blauwe plekken te helen. Het zijn namelijk blokkades in jou. Lees meer over het oplossen van blokkades.

Helen van blauwe plekken

Wanneer je de blauwe plekken bij jezelf heelt, dan zul je merken dat het, in jouw ogen, oncollegiale gedrag van de collega in het voorbeeld, je niet of veel minder opvalt en je hebt er geen of veel minder last van. Je wordt als het ware steeds neutraler, omdat de trigger eruit is. De collega vergrootte alleen uit wat jijzelf nog hebt op te lossen. Dus eigenlijk zou je zelf ‘oncollegialer’ mogen zijn en dus meer kiezen voor jezelf. Lees hier verder hoe je zelf blokkades oplost.

Buiten dat je een bepaalde bril draagt, speelt er nog een ander principe mee in wat jij weerspiegelt krijgt in de buitenwereld. Energie speelt daarin een belangrijke rol. Wat jij uitzendt krijg je namelijk terug. Lees hier meer over in deel 2 over het uitzenden van energie en welk effect dat heeft op jou (dit deel is later beschikbaar).

Marieke